Ciļņa veidošana un atliekšana ģipsī

Indekss: 1.05-25.00
Plaukta indekss: MM-1.05-25 End/Ciļ
Autors(i): Endziņa Dace
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Altona"
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 25
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem, daloties pieredzē kā tēlniecības ideju realizēt no skices līdz materiālam ģipsī. Metodiskajā izstrādnē aprakstīts un attēlos parādīts viena konkrēta ciļņa izveidošanas un atliešanas ģipsī process.

Atslēgas vārdi: , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Instalācija, tēlniecība