Jauniešu treniņu apmācība florbolā

Autors(i): Ruseckis Guntars
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Pļavnieku pamatskola
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 11
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta jaunajiem pedagogiem. Tajā izklāstīta florbola kā sporta spēles rašanās un noteikumi. Aprakstīti praksē aprobēti 3 mācību uzdevumi, katrs ar savu mācību mērķi, kam pievienoti tehniskie zīmējumi.

Lasīt tālāk ->

Vispārējās fiziskās sagatavotības aspekti bērnu, jauniešu un pusaudžu vecumposmos

Autors(i): Autoru kolektīvs
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs
Gads: 2015
Apjoms (lpp): 108
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskās izstrādnes katru nodaļu veidojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursu dalībnieks: 1. Motivācijas nozīme un veidošana interešu izglītības sporta programmās. Jeļena Prāvaste. (6 lp) 2. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumu kopums sporta stundā. Jeļena Labalaika. (5 lp) 3. Motivācijas nozīme un veidošana…

Lasīt tālāk ->