Vingrinājumu kopums smilšu spēļu nodarbībām simetriskai smalkās motorikas attīstībai

Autors(i): Lutere Iveta
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 30
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskās izstrādnes teorētiskā daļa balstās uz izcilu pedagoģijas pētnieku M. Montesori, H. Gudjona, V. Batņas, B. Edvardsas u.c. atziņām smalkās motorikas lomu bērnu attīstibā, par simetrijas nozīmi abu roku attīstībā un to ietekmi uz smadzeņu pusložu darbību, kā arī runas centriem smadzeņu.

Lasīt tālāk ->