Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” sporta tūrisma un interešu izglītības loma profesionālā un karjeras izvēlē

Autors(i): Liepiņa Inga
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils"
Gads: 2014
Apjoms (lpp): 29
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne ir pētījums, kurā tiek analizēta interešu izglītība loma profesionālajā un karjeras izvēlē, kā arī kā tas ir sekmējis gan personības īpašības, gan sociālās prasmes, gan patriotisko audzināšanu. Ir ieteikumi, kā pilnveidot sporta tūrisma programmu un praktiski ieteikumi interešu izglītības skolotājiem…

Lasīt tālāk ->

Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” animācijas pulciņa izgītojošās iespējas un pedaģiskā nozīme audzēkņu personības veidošanā

Autors(i): Ruska Ilze
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"
Gads: 2008
Apjoms (lpp): 86
Eksemplāru skaits: 1

Zinātniski metodiskajā darbā aplūkota animācijas apmācības ieviešana interešu izglītības iestādēs kā animācijas mācīšanas nozīmīgums, likumsakarības un plašās iespējas mācību procesa organizēšanā, veicinot daudzpusīgas personības attīstību. Animāijas apmācība aplūkota sākot ar tās vēsturiskajiem pirmsākumiem līdz mūsdienām un beidzot ar bezgalīgajām nākotnes iespējām.

Lasīt tālāk ->

Improvizācijas teātra personību ietekmējošie, attīstošie aspekti

Autors(i): Smildziņa Ligita
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Pamatskola "Rīdze"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 44
Eksemplāru skaits: 1

Teorētisks apskats par aspektiem, kuri aktuāli un nozīmīgi izglītojamā personības attīstībai tieši spēlējot improvizācijas teātri. Šo nodarbību nozīme un vajadzība mūsdienu sabiedrībā pieaug. Improvizācijas teātra nodarbībās izglītojamais var attīstīt ķermeņa valodu, runas prasmi, spēju improvizēt neverbāli un verbāli, spontāni sacerēt stāstus un…

Lasīt tālāk ->