Zināmi konkursa “Mani atklājumi un dārgumi Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā”

 1. gada pavasarī norisinājās Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra (PBJC) “Altona” un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rīkotais literāro darbu konkurss “Mani atklājumi un dārgumi Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā”. Konkursu organizēja PBJC “Altona” interešu izglītības programmas “Jauno rakstnieku klubiņš” skolotāja Paula Sonita Deruma un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ingrīda Lukašēviča.

Konkursā kopumā tika iesniegti 48 5.– 9. klašu skolēnu darbi. Daļā darbu rakstīts par muzeju un Rīgas vēsturi kopumā, bet citos aprakstīts kāds muzejā iekļauts objekts. Ir arī tādi skolēni, kas rakstījuši stāstus, iedvesmojoties no muzejā redzētā.

Darbus vērtēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ingrīda Lukašēviča, PBJC “Altona” direktore Māra Bernande un PBJC “Altona” metodiķe,  Rīgas Pārdaugavas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Rīgas gide Jolanta Komarovska.

 1. maijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja skaistajā un plašajā kolonnu zālē norisinājās konkursa dalībnieku apbalvošanas pasākums. Pasākuma laikā skolēnus un viņu latviešu valodas un literatūras skolotājas priecēja ne tikai diplomi un dāvanas, bet arī labāko darbu lasījumi, PBJC “Altona” vokāli instrumentālā ansambļa “Vējš” vadītājas Sintijas Gravas spēlētie pašas sacerētie skaņdarbi, PBJC “Altona” estrādes deju studijas “Festa” audzēkņu – Elzas Liepiņas un Dārtas Sofijas Žibas – skaistās, liriskās solodejas (skolotāja Kristīne Tihanova), 1.–4. klašu tautas deju kolektīva “Altona” audzēkņu dejas (skolotāja Kaija Daugavvanaga) un “Drustu” ceptuves gardumi.
KONKURSA REZULTĀTI
1.vieta
 • Artemijs Kopņins (7. klase)
 • Daniils Vakuļičs (8. klase)
 • Elīza Daniela Dzene (9. klase)
2.vieta
 • Rēzija Kļaviņa (6. klase)
 • Roberts Jaroško (6. klase)
 • Dmitrijs Vetrovs (8. klase)
3.vieta
 • Anete Pastare (6. klase)
 • Artūrs Brasavs (6. klase)
 • Anna Ņilova (8. klase)
Atzinība
 • Aleksandrs Salmiņš (7. klase)
 • Sanija Labanoviča (6. klase)
 • Diāna Šarkovska (6. klase)
 • Elīza Reboka (6. klase)
 • Romāns Šeiņins (8. klase)
 • Janīna Zlotnikova (8. klase)
Specbalva
 • Par bagātu valodu un labu stāstu: Anete Pastare (6. klase)
 • Par asprātību un oriģinalitāti: Artūrs Brasavs (6. klase)
 • Par oriģinālu stāstu un mūsdienu aktualitāti: Elīza Reboka (6. klase)
 • Par spilgtu fantāziju: Rinalds Ķirsons (6. klase)
 • Par rūpīgu vēstures izpēti: Sabīne Unitāne (6. klase)
 • Par emocionālu stāstu, izteiksmīgu valodu: Artemijs Kopņins (7. klase)
 • Par labu stāstu, fantāziju un vēsturi: Daniils Vakuļičs (8. klase)
 • Par oriģinalitāti: Keitija Čekša (8. klase)
 • Par dažādu žanru pielietojumu, fantāziju un vēstures atdzīvināšanu: Dmitrijs Vetrovs (8. klase)
 • Par interesantu stāstu: Romāns Šeiņins (8. klase)
 • Par emocionālu sižetu, saistītu ar muzeju un vēsturi: Anna Ņilova (8. klase)
 • Par humora devu un asprātību vēstures stāstos: Janīna Zlotnikova (8. klase)
 • Par satura atklāsmes vieglumu un romatisku pieskaņu: Liene Linkeviča (9. klase)
 • Par izteiksmīgu valodu, sižeta sasaisti ar vēsturi un muzeju: Elīza Daniela Dzene (9. klase)

Informācijun sagatavoja PBJC “Altona” izglītības metodiķe Jolanta Komarovska