Tālākizglītības kursi „Kustību teātris, pantomīmas pamati”

Aicinām pieteikties tālākizglītības 36 stundu kursos „Kustību teātris, pantomīmas pamati”!

Kursu norises vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils” K. Barona iela 99

Kursu norise: 20., 27. septembris, 4.oktobris,2.novembris, 12.,13., 14. decembris

Nodarbību sākums plkst.11.00

Tālākizglītības programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem – teātra pulciņu skolotājiem. Programmā aktualizēti teātra pulciņa skolotāja darba pedagoģiskie un mākslinieciskie aspekti. Pantomīma ir teātra veids, kur kā izteiksmes līdzekli izmanto ķermeni (kustību, mīmiku). Bieži vien mēs nepamanām, kā mūsu ķermenis reaģē pie dažādām sajūtām (dusmām, prieka, bēdām u. c.). Kursu programmā lielākā uzmanība tiks pievērsta tieši ķermenim un kustībām – kā tas reaģē uz apkārt notiekošo.  Nodarbību sākumā  iesildīsimies un atbrīvosimies, vingrojot un izkustinot visas locītavas.   Pēc tam pastrādāsim ar pantomīmas tehniku un kustības pilnveidošanu. Atklāsim sava ķermeņa plastikas iespējas un praktiski to pielietosim, paužot neverbālo informāciju dažādos vingrinājumos.  Mācīsimies izjust un uzticēties citiem grupas dalībniekiem,  bez tā teātrī neiztikt. Nodarbību beigās veidosim pantomīmas etīdes.

Pieteikties elektroniski, iesūtot aizpildītu pieteikumu uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv 

tālrunis 28232914

Pieteikums kursiem

Līga Riekstiņa

BJC “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

Teātra metodiskās apvienības darba koordinatore

28232751