11. oktobrī Rīgas Jauno tehniķu centrā (Bauskas iela 88) atdzims Bišumuižas tirgus.

Pasākums notiks 19. gadsimta noskaņās no plkst. 17 līdz 20. Būs iespēja apskatīt vizuāli plastiskās mākslas izstādi, Rīgas Jauno tehniķu centra pulciņu skolotāji apmeklētājiem būs sarūpējuši arī dažādas tematiskas nodarbes saistībā ar Bišumuižas tirgus vēsturi.

Dienas programma:

Bišumuiža ir vēsturiska Rīgas pilsētas apkaime. Tā sākusi veidoties ap 1773. gadā celto Bišu muižu. Bišumuižas apkaimes robežas ir Bišumuižas grāvis, Bauskas iela, pilsētas robeža, Ziepniekkalna iela, Doles iela. Zemes gabalā Bauskas ielā 121, līdz 20. gadsimta 20. gadiem, atradās Bišumuižas tirgus. Torņakalnam sava tirgus laukuma nebija līdz pat 1912. gadam, kad to atvēra Telts ielā. Līdz tirgus laukuma atvēršanai Torņakalna iedzīvotāji iepirkties devās uz Āgenskalna vai Bišumuižas tirgu. 11. Oktobrī Rīgas Jauno tehniķu centrs piedāvā apmeklēt pasākumu „Bišumuižas tirgus” “Tā daļa manas Rīgas” ietvaros.

Pasākuma sākums plkst.17.00 Bauskas ielā 88. Pasākums sāksies ar vizuāli plastiskās mākslas izstādes atklāšanu par Bišumuižas tirgu. Pēc izstādes atklāšanas apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt jaunizveidoto Bišumuižas tirgu.  Rīgas Jauno tehniķu centra pulciņu skolotāji apmeklētājiem būs sarūpējuši dažādas tematiskas nodarbes saistībā ar tirgus vēsturi.  Pasākuma noslēgums plkst. 20.00

Par iestādi

Mūsu centrs ir labvēlīgs pret visiem, kas šeit ienāk – gan audzēkņi, audzēkņu vecāki, jaunie skolotāji, darbinieki. Centrs, skolotāji, audzēkņi – trīs savstarpēji saistīti vārdi, kuri nevar pastāvēt atsevišķi par sevi. Mūsu centru par savu izvēlējušies sportiski, zinātkāri, veidot un meistarot kāri bērni un jaunieši no Rīgas, un arī no citiem rajoniem un valsts pilsētām. Centrā strādā vislabākie, visradošākie skolotāji, kuriem Centrs ir dzīvesveids, sirdslieta, hobijs un protams arī darbs.

Pasaule ap mums mainās ļoti strauji un piedāvā arvien vairāk un vairāk izaicinājumu. Viens no šiem izaicinājumiem ir strādāt un radoši pilnveidoties, augt, attīstīties un gūt panākumus. Tas uzliek lielu atbildību pedagogiem un prasa daudz spēka no mūsu audzēkņiem. Mēs Rīgas Jauno tehniķu centra saime, piedāvājam audzēkņiem iespēju izrauties, veikt savus pirmos nozīmīgos izgudrojumus un atklājumus, apgūt pirmās iemaņas un prasmes, lai spertu drošu soli nākotnes virzienā – kļūstot par nākotnes cilvēku. Lai mums visiem šeit esošiem ir iespēja saņemt no Centra pašu labāko, dalīties ar to un nest to tālāk pasaulē!

Īstenojam piecas dažādas programmas:

  • tehniskās jaunrades programma,
  • kultūrizglītības programma,
  • sporta interešu izglītības programma,
  • vides interešu izglītības programma,
  • citas interešu izglītības programmas.

Mūsu audzēkņi, pedagogi un darbinieki darbojoties un strādājot  Centrā nodrošina savu nākotnes intelektuālo kapitālu. Kopīgi virzāmies uz saviem mērķiem katru dienu paveicot nedaudz vairāk par prasīto!!!