23. oktobrī Vecmīlgrāvja stāsti ar BJC „Mīlgrāvis” (Baltāsbaznīcas iela 14).

No plkst. 14 līdz 18 BJC “Mīlgrāvis” aicina aktīvi pavadīt dienu radošajās darbnīcās un iesaistīties dažādās sporta spēlēs, arī fotoorientēšanās sacensībās. Dienas noslēgumā koncerts sadarbībā ar A. Domrovska mūzikas skolas audzēkņiem.

Dienas programma:

Laiks Aktivitātes apraksts
14.00-18.00 BJC „Mīlgrāvis” audzēkņu darbu izstāde „Vecmīlgrāvja stāsti”
14.00-16.00 Sporta spēles
14.00-17.00 Datorgrafikas, gaismas lukturīšu, atklātņu, ādas rotu un apgleznotu grāmatzīmju, ģipša atlējumu un gratāžas darbnīcas, kā arī gleznotava.
14.00-17.00 Fotoorientēšanās
15.00-16.00 Skolas ēkas stāsti (Viktors Tetters)
16.00 Zivju zupas degustācija
17.00 Koncerts.

A.Dombrovska mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi.

BJC “Mīlgrāvis” šūšanas un tērpu modelēšanas, mākslas vingrošanas pulciņu audzēkņu priekšnesum

Par iestādi

BJC “Mīlgrāvis” ir pašvaldības padotības interešu izglītības iestāde un ir Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta sastāvdaļa. Mūsu iestādes moto ir pedagoģes,  Augusta Dombrovska līdzgaitnieces Martas Rinkas teiciens: “Bērns – cilvēces skaistākais zieds”.

Bērnu un jauniešu centrs ‘’Mīlgrāvis’’ ir vienīgā interešu izglītības iestāde Vecmīlgrāvī, kur savā brīvajā laikā pulciņos darbojas mikrorajona bērni un jaunieši. Centra darbības mērķis ir audzēkņu iemaņu, prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas attieksmes veidošana atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām.

BJC ‘’Mīlgrāvis’’ ir dibināts 1990.gadā. Interešu centrs specializējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās, kur savas dotības un prasmes attīsta bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Centrs īsteno kultūrizglītības programmas, sporta izglītības programmas un tehniskās jaunrades programmas.

Ēka, kurā atrodas Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis”, tika uzcelta 1908. gadā kā proģimnāzija pēc kokuzņēmēja un mecenāta Augusta Dombrovska projekta un ietilpst vienotā kultūrvēsturiskā kompleksā ar Burtnieku namu (tagad – A. Dombrovska mūzikas skola), Ziemeļblāzmas pili (tagad – k/n Ziemeļblāzma) un Zaļo skolu (nodega 2006. gadā). Brīvvalsts laikā ēkas fasādē atradās A. Dombrovska sauklis “Darbs pāri visam”. 1996. gadā ēka tika atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli.

Mūsu pedagogi ikdienā strādā ar dažādu tautību bērniem – tā veicinot latviešu valodas apguvi un bērnu integrāciju latviskā vidē.

Vecmīlgrāvī tiek rīkotas audzēkņu darbu izstādes, lai parādītu vecākiem un Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem bērnu sasniegumus. Mūsu audzēkņu darbi tiek izlikti  BJC “Mīlgrāvis” gaiteņos un  izstāžu zālē. Izstādes regulāri ir apskatāmas kultūras pils “Ziemeļblāzma” bibliotēkā,  A.Dombrovska mūzikas skolā un veselības centra bērnu nodaļā.

BJC “Mīlgrāvis” sadarbojas ar mikrorajona izglītības iestādēm,  kultūras pili “Ziemeļblāzma, Vecmīlgrāvja attīstības biedrību un  bezalkohola biedrību “Ziemeļblāzma”. Bezalkohola biedrības “Ziemeļblāzma” rīkotajos  ikgadējos Bērnu svētkos mūsu skolotāji vada vizuālās mākslas darbnīcu   kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā.

BJC “Mīlgrāvis” ir pedagogi ir profesionāli mākslinieki, kuri piedalās valsts un starptautiskās izstādēs. Par tradīciju ir kļuvušas ikgadējās pedagogu radošo darbu izstādes oktobrī kultūras pils “Ziemeļblāzma” izstāžu zālē.

Zenta Mauriņa rakstīja: “Mīlestība ir dvēseles saule, kur šī saule nesilda, tur dvēsele salst”.

Centra skolotāji savu dvēseļu mīlestības saules atdod bērniem.