17. oktobrī BJC „Laimīte” (Sarkandaugavas iela 24) izstāstīs Sarkandaugavas stāstus.

No plkst. 18 līdz 20 BJC “Laimīte” aicina iedzīvotājus iepazīt savu apkaimi un tās cilvēkus ar foto un iedzīvotāju stāstiem simts gadu griezumā. Pasākums notiks sadarbībā ar Sarkandaugavas bibliotēku, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja “Dauderi” nodaļu, Sarkandaugavas attīstības biedrību un Aldara muzeju.

Dienas programma:

Muzikāli literārs pasākums “Mana piederība vietai”

pie balti klāta svētku galda

Laiks Aktivitātes apraksts
17.50 – 18.00 Pulcēšanās pie svētku galda ( latviešu nacionālie ēdieni – rupjmaize, piens, medus, pupas, zirņi, utt.)
18.00 Tikšanās ar Sarkandaugavas lepnumu.
18.10 Stāstu laiks ( par cilvēkiem kuri dzīvojuši un  veidojuši Sarkandaugavas vidi), sadarbībā ar Sarkandaugavas bibliotēku, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  “Dauderi” nodaļu, Sarkandaugavas attīstības biedrību¸ Aldara muzeju,

Stāstu tēmas – “Rezidences stāsts”, ”Muzeja stāsts” “Alus stāsts”, “Baznīcas stāsts”, “Slimnīcas stāsts”, “Bibliotēkas stāsts”, “Skolas stāsts”, “Rūpnīcas stāsti”

Kino stāsts par “Sarkandaugavas ielu” no TV raidījuma „Ielas garumā”. Brīvajā mikrofonā iedzīvotāju stāsti. Stāstu garums ne ilgāk kā 5.min.

Stāstu starplaikos dzejas, prozas  lasījumi par Rīgu, Sarkandaugavu un fona mūzikas fragmenti dziesmās par Rīgu  “Rīga skaņu stāstos”.

Ātrā viktorīna “Vai tu zini, ka…”.

No  1. līdz 17.oktobrim plkst. 12.00 – 20.00 Izstāde “Tad un tagad” (Sarkandaugavas nozīmīgākās vietas).

Izstāde apskatāma darba dienās

Par iestādi

Kāpēc “Laimīte”? Jo spožajās bērnu acīs mirdz laimes sajūta. Bērns jūtas laimīgs, jo piepildījis savu sapni – par dziesmu, deju, mākslu, sportu, uzvaru… Ikviens tiek pieņemts, uzklausīts un saprasts. Dažādībā ir spēks.

Dzīve jau nesastāv no vienas lielas laimes. Mūsu dzīvi veido daudz mazas laimītes. Cilvēks var būt priecīgs par to, ka viņš savā brīvajā laikā var apmierināt  savas velmes, nodarboties ar to, kas viņam sagādā prieku, virza uz  attīstību, aizraušanos, sasniegumiem, sadarbību. Kas  rada aizkustinājumu, piederību, lepnumu, degsmi,  veido mīlestību uz to, ko viņš dara. Bērna smaids un prieks ir tas, kas  dot vecākiem labas emocijas, redzot savu atvasi pēc nodarbībām  un vēl lielāks sajūsmas kliedziens,  iekšējais saviļņojums pēc gūtajām uzvarām sacensībās, konkursos, atskaites koncertos. Tā ir izaugsme…

Ar ko mēs esam īpaši? Mūsu interešu izglītības centrs var lepoties ar to, ka mums ir savs Reģionālais sporta centrs “Sarkandaugava”, tā ir iespēja būt nepārtrauktā kustībā, visos gadalaikos, tā ir iespēja  sevi apliecināt neskaitāmos sporta veidos, dažāda mēroga sacensībās, piedalīties reģionālā sporta centra organizētajos pasākumos, kopjot un pilnveidojot jau iedibinātās tradīcijas.

Mums ir sava vasaras nometne “Vecāķi”, tā  darbojas visas vasaras garumā.  Pierakstīšanās nometnē  sākas maija mēnesī un  piepilda  Vecāķus ar bērnu čalām, radošām un sportiskām aktivitātēm, mūsu novērtēto pedagogu vadībā.

BJC “Laimītes” mājvietā, Sarkandaugavas ielā 24, var pilnveidot un papildināt savas prasmes deju, mūzikas, folkloras, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, rokdarbu, tehniskās jaunrades, valodu, skatuves runas interešu izglītības programmās pie profesionāliem,  jaukiem, atsaucīgiem un mīļiem pedagogiem. Piedalīties centra organizētajos pasākumos,  koncertos, ar iestādes autobusu doties izbraukumos.

Izvēlies ko vēlies, piesakies un darbojies!