Rīgas mākslas telpas Intro zālē būs skatāma izstāde “Visa mana grezna rota”

No 2. līdz 19. maijam izstāžu zāles “Rīgas mākslas telpa” Intro zālē būs skatāma Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas izstāde  “Visa mana grezna rota”.

Rota, rota, skaista rota,-
Kas tev skaistu darināja?
To darīja veikli pirksti,
Pate daiļa nesējiņa.

Latvijas skolēni sāk gatavoties  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  Tie ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Svētku koncepcijas devīze ir „Rotā”.Izstādē “Visa mana grezna rota” piedalās Rīgas  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu audzēkņi  ar 169 darbiem vecumā no 1. līdz 12.klasei un jaunieši līdz 25 gadiem, kā arī speciālo izglītības iestāžu audzēkņi.

Gatavojoties izstādei vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas interešu izglītības mākslas programmu audzēkņi tika aicināti iepazīties ar Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu – dainām. Dainas jeb tautasdziesmas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā un  tās veido daļu no latviskās identitātes, cilvēka personības koda.

Konkursa apakštēmas “Rotā, rota, rotāšana, rotaļa, …” tiek atspoguļotas skolēnu radošajos mākslas darbos, veidotos dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Izstādes kuratores Viva Dzene un Dagnija Ramane.

Izstādi atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.