Rīgā notiks konference “Sadarbības pieejā balstīta pedagogu profesionālā izaugsme pirmsskolā”

Trešdien, 10. maijā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no plkst. 10.00 risināsies Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference “Sadarbības pieejā balstīta pedagogu profesionālā izaugsme pirmsskolā”, kuras mērķis ir sekmēt humānu, uz sadarbību balstītu, pieeju bērna personības attīstīšanai pirmsskolā.

Konferenci atklās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane. Pasākuma mērķauditorija ir Rīgas bērnudārzu vadītāji un pedagogi.

Konferences laikā varēs apskatīt labās prakses piemēru prezentācijas materiālus, kurus piedāvās Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un skolu sākumskolas skolotāji. Aizvadītajā gadā 53 izglītības iestāžu pedagogi strādāja radošajās mērķgrupās un apkopoja domubiedru, sadarbības partneru un atsevišķu iestāžu kolektīvu radošo iniciatīvu un veikumu.

Pasākuma laikā klātesošie varēs dzirdēt par iespēju sadarboties sociālās un izglītības jomas speciālistiem, veicot preventīvo darbu ar ģimenēm, uzklausīt referātu par dažāda veida sadarbības pedagoģiskajiem aspektiem, kā arī iepazīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un sadarbības nozīmi bērnam drošas un draudzīgas vides nodrošināšanā. Konferencē būs iespēja uzzināt, kā veidot savstarpēju sapratni, kas balstīta pirmsskolas un ģimenes sadarbībā, kā strādāt ar vecākiem bērna personības attīstībā, kā īstenojama Brīvdabas pedagoģija un noskaidrot vairākus citus jautājumus, kas mūsdienās aktuāli pirmsskolas izglītībā.

Konferenci rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde, pasākuma darba kārtība pieejama tīmekļa vietnē www.e-skola.lv.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv.