Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni

6. decembrī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni. Izbraukuma seminārs katru gadu tiek piedāvāts Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībniekiem, organizatoriem un visiem, kas veic metodisko darbu Rīgas interešu izglītības iestādēs. Šoreiz izbraukumā piedalījās 38 cilvēki – Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates dalībnieki un Rīgas interešu izglītības iestāžu metodiķi no Bērnu un jauniešu centriem “IK Auseklis”, „Daugmale”, “Rīgas Skolēnu pils”, Pārdaugavas BJC “Altona”, Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola”, Tehniskās jaunrades centra “Annas 2”, Rīgas Jauno tehniķu centra, pamatskolas “Rīdze”, Rīgas 19.vidusskolas, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra darbinieki un divi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.

Dienas gaitā iepazināmies ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra un Alūksnes Mākslas skolas radošo, bērniem un jauniešiem interesantu un mūsu valstij vērtīgu darbu, apmeklējuši Alūksnes Kultūras centru, iepazinuši Alūksnes vēsturi un skaistākās vietas izglītojoši izzinošā pastaigā ar gidu Tempļakalna, Pussalas un Muižas parkos, redzējuši skaistākās dabas ainavas no Alūksnes skatu torņa 37,8 metru augstuma, uzzinājuši daudz ko no dzelzceļa vēstures Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcijā, izbaudījuši garšīgās pusdienas un vakariņas ar Alūksnes pusē izslavēto vistas buljonu ar profitroļiem “Katrīnkrogā”, kas atrodas Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas”.

Interesanta un noderīga informācija, pozitīvi iespaidi un emocijas, jaunu ideju pārpilni un gatavi radoši strādāt desmitos vakarā bijām atgriezušies Rīgā.

Milzīgs paldies par šo skaisto dienu visiem alūksniešiem:

  • Bērnu un jauniešu centra direktorei Evai Aizupei, interešu izglītības metodiķei Kristīnei Vimbai, Jaunatnes lietu speciālistei Unai Tomiņai;
  • Mākslas skolas direktoram Ojāram Vēliņam un skolotājai Anitai Vēliņai;
  • Ekskursijas vadītājai Unai Zaduminai;
  • Līvai Šaicānei no Alūksnes Tūrisma informācijas centra;
  • Lindai Pastarei no “Alūksnes Bānīša stacijas”,
  • Lauku tūrisma un atpūtas centra “Jaunsētas” “Katrīnkroga” vadītājai Evai Bodniecei.

Paldies par brīnišķīgo iespēju būt kopīgā  braucienā uz Alūksni! Joprojām visiem stāstu, cik skaista ir Alūksne, cik jauki, radoši cilvēki dzīvo Alūksnē !Brauciena laikā, iepazīstoties ar Bērnu un jauniešu centru un Mākslas skolu Alūksnē , kārtējo reizi apstiprinājās, ka galvenais ir radošs, entuziasma pilns  pedagogs, kas darbojas ar bērniem, jauniešiem. Katru minūti jutu brīnišķīgo atmosfēru, vidi, kas valdīja  šajās iestādēs. Prieks, ka ļoti daudz dažādu aktivitāšu , nodarbību organizēšanā un vadīšanā  iesaistās jaunieši. Paldies par bezgala jauko ekskursiju ! Lai arī ziemas vēji mazliet saldēja, tomēr redzētais sasildīja !

Rīgas 19.vidusskolas direktora vietniece Ilgona Vulāne