Noslēdzies Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi  attālināti organizēja Rīgas vokālistu konkursu “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”.

Konkursā varēja piedalīties  vispārējās izglītības, speciālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālā žanra solisti un vokālie ansambļi ar iesūtītu video – vienu  dziesmu latviešu valodā. Dalībnieki konkursā varēja piedalīties A un B grupās, sākumskolas vecumā (1.-4.klase)  un pamatskolas vecumā (5.-9.klase):

 • A grupa – solisti un vokālie ansambļi, kuri dziesmu izpilda a cappella;
 • B grupa – solisti un vokālie ansambli, kuri izpilda dziesmu ar pavadījumu.

Dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti pēc punktu sistēmas kā norādīts konkursa nolikumā. Katrs dalībnieks maksimāli no viena žūrijas komisijas pārstāvja varēja iegūt 50 punktus.

Dziesmu video iesūtīja 18 solisti un viens duets. Vokālistu konkursā piedalījās dalībnieki no Bērnu un jauniešu centra  “Laimīte”, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas 34.vidusskolas, Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis”, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” un Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas.

Vislielākais paldies par ieguldīto darbu un audzēkņu sagatavošanu konkursam  pedagogiem  Nataljai Jekimovai, Venetai Dubrovai, Irinai Parahnevičai, Svetlanai Šibajevai un Sintijai Gravai!

Apsveicam konkursa laureātus!

Vecuma grupa 1.-4.klase
A grupa

1.vieta

Soliste Veronika Bernatoviča (142 punkti), BJC “Laimīte, pedagogs Natalja Jekimova

Atzinība

Soliste Marta Vanaga (115 punkti), BJC “IK Auseklis”, pedagogs Veneta Dubrova

B grupa

1.vieta

Soliste Olīvija Černova (143 punkti), Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Irina Parahneviča

3.vieta

 • Soliste Dārta Rieksta (133 punkti), BJC “IK Auseklis”, pedagogs Veneta Dubrova
 • Soliste Loreta Rukkalne (130 punkti), BJC “IK Auseklis”, pedagogs Veneta Dubrova
 • Soliste Darja Medņikova (130 punkti), Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
 • Soliste Annamarija Prokofjeva (129 punkti), Rīgas Rīnūžu vidusskola, pedagogs Natalja Jekimova
 • Soliste Angelina Vasiļjeva (128 punkti), BJC “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
 • Soliste Paula Seimuškina (126 punkti), Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahneviča

Atzinība

 • Soliste Sofija Ovčarenko-Jurjeva (122 punkti), BJC “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
 • Soliste Viktorija Polupanova (119 punkti), Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, pedagogs Irina Parahneviča
 • Soliste Elza Jakuboviča (114 punkti), BJC “Laimīte”, pedagogs Natalja Jekimova
Vecuma grupa 5.-9.klase
A grupa

1.vieta

Soliste Marija Maksimova (142 punkti), Rīgas Rīnūžu vidusskola, pedagogs Natalja Jekimova

3.vieta

Soliste Jiajunyi Ge (132 punkti), BJC “IK Auseklis”, pedagogs Veneta Dubrova

B grupa

1.vieta

Duets Jevgenija Boženkova, Margarita Boženkova (139 punkti), Rīgas 34.vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva

2.vieta

 • Soliste Dārta Laidiņa (138 punkti), Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ”Altona”, pedagogs Sintija Grava
 • Soliste Jesenija Kolosova (137 punkti), Rīgas 34. vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva

3.vieta

 • Soliste Aļisa Lebedeva (134 punkti), Rīgas 34. vidusskola, pedagogs Svetlana Šibajeva
 • Soliste Elizabete Buka (131 punkts), Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ”Altona”, pedagogs Sintija Grava

Atzinība

Solists Ģirts Grantovskis (119 punkti), Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs ”Altona”, pedagogs Sintija Grava

Žūrijas simpātiju balvas tika piešķirtas:
 • Ģirtam Grantovskim par izjustu muzikālo priekšnesumu;
 • Viktorijai Polupanovai par sarežģītas dziesmas veiksmīgu izpildījumu.
Konkursa žūrija:

Ingūna Pētersone – Ozolnieku novada bērnu ansambļu “Nianse” un “Niansīte”  vadītāja, pieredzes bagāta dziesmu autore un izpildītāja:

“Lai vienmēr ir tā, ka ir vēlēšanās muzicēt un iepriecināt klausītājus!Mūzika ir zāles visām kaitēm!”

Arta Grīna – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste mazo mūzikas kolektīvu un instrumentālās mūzikas jomā:

Jūs bijāt lieliski, gan stāvot jūras krastā, gan savu melodiju dziedot savās mājās, goda vietā! Zinu, cik grūti dziedāt video kamerai, kurai nav sava smaida, nav acu skata, kurai ir tikai objektīvs bez emocijām! Jūs ar to tikāt galā, tātad savā dzīvē tiksiet arī ar visu pārējo. Šogad konkurss mums atkal dots tāpēc, lai mēs mācītos novērtēt cilvēku mīlestību un siltumu, lai izslāpuši gaidītu to brīdi, kad varēsim uzkāpt uz skatuves, kur prožektoru putekļi smaržo un zālē ir paši mīļākie cilvēki – jūsu ģimene un skolotāji. Visi tie, kuri devuši no savas sirds tik daudz, cik varējuši. Tāpēc liela pateicība arī Jūsu skolotājiem, tie bija viņi, kuri pieņēma situāciju tādu, kāda tā ir, un darīja labāko, ko vien varēja! Esmu optimiste, tādēļ, uz tikšanos koncertzālē! Atceramies, ka mēs esam stipri tik, cik mūsu dziesma. Paldies!”

Rasma Mežale – Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja:

“Turpināt būt tikpat radošiem, lieliskiem un enerģiskiem, dodot jaunajiem dziedātājiem pašu labāko!”

Paldies par izteiksmīgajiem, vizuāli pārdomātajiem priekšnesumiem visiem konkursa dalībniekiem, vecākiem un pedagogiem! Lai dziedātprieks un neatlaidība sevis pilnveidošanā!

Informāciju sagatavoja: Dace Timule, Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas izglītības metodiķe