Nodibinājums “Vides izglītības fonds” rīko Programmas “Jaunie Vides Reportieri” nacionālo konkursu

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” rīko Programmas “Jaunie Vides Reportieri” nacionālo konkursu.

Mērķis – Konkursā var iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.

Dalībnieki – Jauno Vides reportieru konkurss ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. 

Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās – raksti, foto un videokā arī trīs vecuma grupās – 11-14, 15-18 un 19-25 gaduDalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam. Piesakoties kā grupai, darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Tēmas – Ņemot vērā satraucošo nepieciešamību pēc steidzamas rīcības, starptautiskais Vides izglītības fonds iesaka jauniešiem vides problēmasdarbus veidot kādā no 3 tematiskajiem virzieniem: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vides piesārņojums, sasaistot tos ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem. 

Vienkāršotā formātā par tiem var lasīt šeit: https://ej.uz/iam-komikss  un  https://ej.uz/iam-izglitiba 

Nolikums Latvijas Vides izglītības fonda inernetvietnē: http://www.videsfonds.lv/lv/jaunie-vides-reportieri

Ieraksts no JVR vebināra, kur izskaidrotas pamatlietas par darba izstrādi un tēmām, pieejams šeit https://ej.uz/JVR-vebinars 

Konkursa darbu iesniegšana

Konkursa darbi un pieteikuma forma nacionālajam konkursam jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu jvr@videsfonds.lv ar norādi “JVR konkursam” līdz 2022. gada 31. martam

Pieteikuma formas un izvērtēšanas kritēriji visiem darbu formātiem atrodamas šeit https://ej.uz/jvr-konkursa-pieteikums

Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu (ja to drīkstēs organizēt) un jauniešu līderu apmācībām.