No vienkāršā uz sarežģīto caur putna prizmu

Indekss: 1.05-21.00
Plaukta indekss: MM-1.05-21 Aig/Nov
Autors(i): Aigare Iveta
Valoda: Latviešu
Veids: Grāmata
Izdošanas vieta: Rīga
Izdevējs: Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
Gads: 2016
Apjoms (lpp): 45
Eksemplāru skaits: 1

Metodiskā izstrādne paredzēta vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības keramikas pulciņu dalībniekiem, keramikas studijām, senioru klubiem un citiem interesentiem, gatavojoties keramikas pulciņa nodarbībām par putnu veidošanas daudzveidību mālā, veicinot audzēkņu radošo domāšanu un prasmju attīstību. Tajā apkopota informācija un autores personiskā pieredze par putna veidošanas daudzveidību mālā, realizējot nodarbībās “no vienkāršākā uz sarežģītāko”.
Atklātas māla īpašības, keramikas izstrādājuma veidošanas paņēmieni, keramikas izstrādājumu veidi, uzskaitīti nepieciešamie darba materiāli un darba gaita vienkārša putna veidošanai, putna veidošanai uz plaknes, putna apgleznošanai uz keramikas virsmas, skulpturālu putnu izveidei, stilizētu putnu izveidei.

Atslēgas vārdi: , , , ,

Kategorijas: Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, Keramika