Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

Informējam, ka Valsts izglītības satura centrs  Rīgas 6.vidusskolā 2018.gada 23.-24.oktobrī organizē izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem 18 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”. Kursu sākums 23.oktobrī plkst. 10.30.  Uz nodarbībām līdzi jāņem savs pūšamais instruments un zizlis. Praktiskās nodarbībās ar pūtēju orķestri diriģenti piedalās kā orķestra mūziķi.

Atbildīgā kontaktpersona – Valsts izglītības satura centra vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 6001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv .

Pieteikšanās elektroniski līdz 2018.gada 17.oktobrim, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

 

Norises laiks: 23.10.2018 plkst. 10.30 - 24.10.2018 plkst. 17.00
Norises vieta: Rīgas 6.viduskola , Aleksansdra Čaka iela 102

Pielikums
Pieteikuma anketa