1. Aija Jurjāne, Gleznošana, Neputns, 2002.
 2. Anna Baklāne. http://www.galerijadaugava.lv/art_baklane.php
 3. Ansone E. Fiziskās suģestijas meistars GLEZNIECĪBĀ Ironijas meistars DZĪVĒ. http://www.studija.lv/?parent=1529
 4. Kārlis Īle un Agnese Rudzīte-Kirillova ieguvuši zeltu ledus skulptūru festivālā Salehardā. Apvienība "Lietus ļautiņi". http://www.studija.lv/index.php?parent=5001
 5. Arta Dumpe, Neputns, Rīga, 2004.
 6. Blūma D. Kultūras vēsture vārdos, jēdzienos un nosaukumos, Rīga: Raka, 2000. – 468 lpp.
 7. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, – 225 lpp.
 8. Blūma D., Šmite E. Kā top glezna, gravīra, skulptūra. Rīga, 1998, – 64 lpp.
 9. Brancis M. Daiļrades zenītā. http://www.laikraksts.com/raksti/raksts.php?KursRaksts=266
 10. Brigitte Borja de Mozota. Desing Management. Using design to build brand value and corporate innovation. Allworth Press, 2003.
 11. Brīdaka L. Dzīves tērpa maģija. Zinātniski polemisks žurnāls “Mistērija”, Septembris, 2012, #9/168, Rīga: VARA VĪKSNA, – 10.-15.lpp.
 12. Burāne I. Māls kā Visums. http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=1058&v_sadala=8&ban=&year=2005
 13. Burve-Rozīte A. Priekam vairāk nekā naudai. http://www.ir.lv/2012/7/25/priekam-vairak-neka-naudai
 14. Bužinska I. Runājošie akmeņi - "Pārsteidzošās Latvijas" lielākais pārsteigums. http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=1056&v_sadala=1&ban=1&year=2005
 15. Citas sarunas. Pēteris Martinsons. http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=8&v_sadala=1&ban=1&year=2001
 16. Čaupova R.. Ojārs Feldbergs. AKMENS.AINAVA. Neputns. Rīga, 2007.
 17. Dace Lielā. http://www.galerijadaugava.lv/art_liela.php
 18. Dizaina kolekcija. http://www.lnmm.lv/lv/dmdm/info/explore/collections/collection-lv-decorative-design/the-design-collection/
 19. Eglītis A. http://www.nikonschool.eu/LV/4286
 20. Freimanis I. Laiks, laikmets, mode, Rīga: Madris, 1998. – 271.lpp.
 21. Gailiša E. Imants Vecozols: Dzīve plašākā amplitūdā. 2012. gada 25. janvāris, http://www.diena.lv/kd/intervijas/imants-vecozols-dzive-plasaka-amplituda-13927766
 22. Glezniecības enciklopēdija, Nadēža Lanerī – Dažāna, Jumava, 2004.
 23. Gulbe B. Stikla mākslinieces Ievas Strazdiņas izstāde "Trauslais miegs". http://www.studija.lv/index.php?parent=2343
 24. Hedžko Dž. Fotografēšana. Rīga: Zvaigzne ABC.
 25. Heinrihsone H.,Villerušs V. Valdis Villerušs. Grafika, grāmatas un citi darbi. Izstāde Latvijas Mākslas akadēmijas aulā 2002.g. maijs. Rīga: s/o Mākslas menedžmenta un informācijas centrs.
 26. http://www.ventspilszinas.lv/lv/zinas/kultura/2010/02/09/atklas-makslinieka-alekseja-naumova-personalizstad, 09.02.2010.
 27. Jakobi I. Inese Brants. “Asorti”. http://www.kerameikon.com/enizlozbegal.php?pageNum_rec=2&totalRows_rec=167&what=1&tip=1&id=79&subgroupeid=79&bck=27
 28. Jura Jurjāna jutekliskie tēli galerijā "Bastejs". http://www.tvnet.lv/izklaide/makslas/399672-jura_jurjana_jutekliskie_teli_galerija_bastejs
 29. Jurjāne A. Gleznošana. Neputns, 2002, 10.lpp.
 30. Kas ir dizains. http://www.designlatvia.lv/dizains/kas-ir-dizains
 31. Kā pazīt labu dizainu. Latvijas Dizaineru Savienība: http://www.design.lv/dizaina-teorija/158:kapazt-labu-dizainu.
 32. Keramikas kolekcija. http://www.lnmm.lv/lv/dmdm/info/explore/collections/collection-lv-decorative-design/the-ceramics-collection
 33. Klīdzējs I. Visur tie māli. Keramika. Latvija. "Neputns", 2006
 34. Konstants Z. Es piederu pie mākslas, nevis pie modes. http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=13&v_sadala=2&ban=2&year=2002
 35. Krastiņa S. Barbara Ābele: Dizaina vieta sabiedrībā - mode vai nepieciešamība? http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/134/146/
 36. Kukaine J. Drosme būt trauslam. http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/496/498/index.html
 37. Kulakova I. Neērtais Lancmanis. http://www.arterritory.com/lv/teksti/recenzijas/306-neertais_lancmanis/
 38. Latviešu Konversācijas vārdnīca. Piektais sējums, Rīga: A.Gulbja apgāds, 1930 – 1931.
 39. Latviešu valodas vārdnīca 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumi. Autoru kolektīvs, Rīga: Avots, 2006. – 1210.lpp.
 40. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu zīmējumi. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2011. – 55.lpp.
 41. Latvijas mākslas vēsture. Autoru kol., Rīga: Pētergailis, – 543 lpp.
 42. Latvijas padomju enciklopēdija, 10.1 sējums. Autoru kol., Galvenā enciklopēdiju redakcija, Rīga, 1987. – 704.lpp.
 43. Martinsone I. Racionāli cementēts romantisms. http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/273/275/index.html
 44. Pelše S. Egles portrets tuvplānā. http://www.studija.lv/?parent=3630
 45. Reimandova I. „ …SPĒLES…”. LMA maģistra darbs, Rīga, 2002.
 46. Rudzāte D. Vai tas ir teātris? Dainis Pundurs. http://www.studija.lv/?parent=1863
 47. Slava L. Inta Ruka. Nekā interesantāka par cilvēku nav. http://www.studija.lv/?parent=2217
 48. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 49. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 50. Starptautisks simpozijs "Paplašinātā scenogrāfija I. Par skatīšanos" Rīgā, 25. - 27. februārī. http://www.theatre.lv/index.php?parent=770
 51. Svešvārdu vārdnīca, Autoru kol., Rīga: Norden, 1996. – 799.lpp.
 52. Svešvārdu vārdnīca. Autoru kolektīvs, Rīga: Liesma, 1978. – 771 lpp.
 53. Šmidkena S. SILVIJA. Atmiņu pieraksti. DOMA – 5, Rakstu krājums 5.laidiens, Latvijas Mākslas muzeju apvienība, Rīga, 2000, Doma. Rakstu sagatavojusi Mirdza Lendiņa. 344.- 371.lpp.
 54. Šturma E. 50 gadus mākslai pa pēdām. Mansards, 2011. 398.lpp. Apceres par mākslu un māksliniekiem autores un Māra Branča sakārtojumā. Trimdas māksla rakstos un attēlos, Amerikas Savienotās Valstis.
 55. Tooma A. Melnā poda uguns mistērija. http://www.makslaplus.lv/view.php?open_texts=2&v_sadala=1&ban=1&year=2002
 56. Vanaga A.. Skatuves raksts. http://www.studija.lv/?parent=1646
 57. Vārpa A. Domu pieraksti katalogā “Andris Vārpa”, Rīga: galerija Daugava, 2006.
 58. Veinberga I. Iliana Veinberga: Uzdrošināšanās, jeb kā mācīt un ko mācīties. http://www.dizainastudija.eu/index.php/lv/1/112/740/743/index.html
 59. Villeruša D. Materiāli glezniecības un grafikas tehnoloģijas terminu vārdnīcai. Maģistra darbs,, Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 1997.
 60. Zālmanis Z. http://www.nikonschool.eu/LV/5420
 61. Zībārte I. Gunars Birkerts. http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/9/20/

Titullapā nodaļai "Vizuālās mākslas darba ideja, vēstījums un tēls" izmantots A. Brasliņa darba "Īrisi" fragments.