Nolikumi

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ”Latvijas kukaiņu daudzveidība” NOLIKUMS

 • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu Foto izstāde – konkurss “Mani draugi ” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss “LELLE LATVIJAI” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu floristikas darbu izstāde – konkurss „RUDENS. KRĀSAS, FORMAS, FAKTŪRAS” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Patriotiski un stilīgi aksesuāri par godu Latvijai” NOLIKUMS

 • Konkurss “PLAKĀTS VALSTS SVĒTKOS” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Skaistas manas pērļu rotas” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Brīnumainā Rīga mozaīkā” NOLIKUMS

 • Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas konkurss un labdarības akcija “Ziema pilsētā” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Gleznojumi uz zīda un stikla. Mūzika.” NOLIKUMS