Nolikumi

  • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīša darbnīca 12” NOLIKUMS