Nolikumi

  • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

  • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

  • „Stāsti par Latviju” Foto konkurss – izstāde NOLIKUMS

  • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss ”Torte Latvijas dzimšanas dienai” NOLIKUMS

  • Kuģu modeļu sacensības mini baseinā “Rīgas vilnis 2017” NOLIKUMS

  • Datorgrafikas izstāde – konkurss „Mana Latvija” NOLIKUMS

  • Rīgas 4. klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!” NOLIKUMS

  • Atklātās Rīgas skolēnu sacensības trases automodelismā NOLIKUMS