Kursi

Aicinām pieteikties kursiem vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājus

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 4. un 7. decembrī  no plkst. 14.00 organizē 12 st. kursus vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājiem ”Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē”. Kursu tēma – Dekoratīvu elementu, rotājumu izveidošana no tekstila un papīra.

Programmas klausītāji apgūs: tekstilmateriālu un papīra izmantošanas iespējas daudzveidīgu rotājumu izgatavošanā, veicinot audzēkņu radošumu, iepazīsies  ar materiālu izmantošanas tehnikām, dekorēšanas paņēmieniem un  stiprināšanas veidiem.

4.12. 2017.

  • Iepazīšanās ar instrumentiem, materiāliem,sagatavju izgatavošana,materiālu atlase.
  • Auduma origami, locījumu veidi audumam, dekoratīvu bumbu izgatavošana.

7.12. 2017.

  • Dekoratīvu, telpisku elementu izgatavošana no papīra, 3d elementu izgatavošana, papīra stiprināšanas veidi.
  • Papīra dekorēšana, rotāšanas iespējas izmantojot daudzveidīgus materiālus un locījumi.

Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 04.12.2017 plkst. 14.00 - 07.12.2017
Norises vieta: Biedrības "Radošo  ideju skapis" ,telpās, Kurbada iela 2b, 3 stāvs  

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Lego konstruēšana un lego robotika”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

29. novembrī un 4. decembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizē Lego konstruēšanas un lego robotikas kursus. Lektori: Elmārs Leilis un Ģirts Krūmiņš.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 29.11.2017 - 04.12.2017
Norises vieta: Rīgas 64. vidusskola

Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt kursus “Optiskā māksla”

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 27. un 29. novembrī organizē 12 st. kursus vizuālās mākslas interešu izglītības skolotājiem. Kursu mērķis ir papildināt pedagogu zināšanas par mākslas virzienu- opārtu, tā veidošanas principiem, pielietošanu. Palīdzēt pedagogiem organizēt interesantas, daudzveidīgas mācību stundas, rosināt jauniešus izmantot opārta pamatprincipus radošajos darbos. Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi un doti ieteikumi praktiskiem vingrinājumiem audzēkņiem.

Dalībniekiem līdzi jāņem darbarīki un materiāli praktiskajiem uzdevumiem: pildspalvas (melnas u.c. krāsas), parastie zīmuļi, lineāli, cirkuļi, melni flomāsteri (dažāda biezuma).

Kursus vada lektore Līga Baņķiere, Mg.art

Pielikumā kursu plāns. Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 27.11.2017 - 29.11.2017
Norises vieta: BJC "Rīgas Skolēnu pils", Kr. Barona iela 99

Pielikums
Pieteikuma anketa


Semināri

Aicinām apmeklēt semināru par tēmu “Prezentācijas sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs”

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs 2.decembrī  no plkst. 10.00 organizē 8 st. semināru  interešu izglītības skolotājiem. Tēma – “Prezentāciju sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs”.

Semināra tēmas –

  • Prezentāciju sagatavošanas tehniskās iespējas. Prezentācijas plānošana, struktūra un saturs.
  • Programma Power Point. Citas programmas.
  • Prezentācijas vadīšana. Praktiskais darbs.
  • Kā atlasīt būtiskāko?
  • Biežāk sastopamās prezentāciju un prezentēšanas kļūdas.
  • Pasniegšanas prasmes: neverbālās valodas nozīme un izmantošana, kontakta veidošana, stresa pārvarēšanas paņēmieni.

Lektore – Gunta Andersone mg.Paed.

Semināra norises plāns pielikumā. Pieteikuma anketu iesūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 02.12.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: Rīgas Jauno tehniķu centrs, Bauskas ielā 88

Pielikums
Pieteikuma anketa


Aicinām apmeklēt semināru par tēmu “Stikla darbi Tiffany tehnikā”

Aicinām apmeklēt 6 st. semināru Rīgas interešu izglītības pedagogus. Tēma “Stikla darbi Tiffany tehnikā”. Lektore: Anna Varnase.

Tiffany tehnika ir ļoti sena, tās aizsākumi meklējami jau 19.gs., bet joprojām populāra un pieprasīta. Lai arī tehnika ir laikietilpīga, jo katrs stikla gabaliņš tiek piegriezts pēc šablona, apslīpēts un tad ietīts vara lentē, šādi veidojot zīmējumu no vairākiem stikla gabaliem, rezultāts vienmēr iepriecina. Stikla gabaliņi tiek salodēti un kļūst izturīgi. Tiffany tehnika ir piemērota jūgendstila augu un ziedu motīviem. Zīmējums ir bagātīgs un krāšņs. Smalkā līnija piešķir Tiffany izsmalcinātību.

Par darbnīcu – Stikla mākslas studiju- darbnīcu “Glass Point” ir izveidojušas Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas absolventes Anna Varnase un Baiba Dzenīte. Jaunās mākslinieces jau guvušas panākumus starptautiskajās stikla mākslas izstādēs, simpozijos un biennālēs, un 2017. gadā nominētas prestižajai Stanislav Linebsky Award balvai.

Anna Varnase – stikla māksliniece, 2017. gadā  absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmijas Stikla māksla nodaļu,  kvalifikācija – humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Kopš 2014. gada piedalās starptautiskās mākslas izstādēs, simpozijos un biennālēs. 2017. gadā ieguva  Luksemburgas starptautiskās mākslas asociācijas  balvu par darbu “Ģimene”.

Pieteikuma anketu iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv

Norises laiks: 22.11.2017 plkst. 10.00
Norises vieta: stikla mākslas studijā-darbnīcā ”GLASS POINT”, Pērnavas ielā 33 (ieeja no Jāņa Asara ielas).

Pieteikuma anketa