Nolikumi

 • Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Rīgas 2017. gada bērnu un jauniešu atklāto sacensību “RITEŅVASARA – 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkurss – izstāde ”Latvijas kukaiņu daudzveidība” NOLIKUMS

 • RĪGAS SKOLĒNU SPORTA TŪRISMA SACENSĪBAS “RĪGAS TŪRISTS 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu Foto izstāde – konkurss “Mani draugi ” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss “LELLE LATVIJAI” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais čempionāts lēcienos uz batuta “Rīgas čempionāts – 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātās skolēnu lidmodelisma sacensības H – 600 (ar roku metamie modeļi) un F-3-K modeļu klasēs NOLIKUMS

 • VI RĪGAS ATKLĀTĀS KARATĒ MEISTARSACĪKSTES NOLIKUMS

 • Izzinoši atraktīvs sadraudzības pasākums “Dejas prieks manā dzīvē” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu floristikas darbu izstāde – konkurss „RUDENS. KRĀSAS, FORMAS, FAKTŪRAS” NOLIKUMS

 • „Stāsti par Latviju” Foto konkurss – izstāde NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un skolēnu LEGO konstruktoru radošais konkurss ”Torte Latvijas dzimšanas dienai” NOLIKUMS

 • Kuģu modeļu sacensības mini baseinā “Rīgas vilnis 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Patriotiski un stilīgi aksesuāri par godu Latvijai” NOLIKUMS

 • Konkurss “PLAKĀTS VALSTS SVĒTKOS” NOLIKUMS

 • Rīgas tradicionālā stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Skaistas manas pērļu rotas” NOLIKUMS

 • Datorgrafikas izstāde – konkurss „Mana Latvija” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Brīnumainā Rīga mozaīkā” NOLIKUMS

 • Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas 4. klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Atklātās Rīgas skolēnu sacensības trases automodelismā NOLIKUMS

 • Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra kausa izcīņa basketbolā NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • BJC „Daugmale” atklātās sacensības šahā „Ģimeņu čempionāts šahā 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas konkurss un labdarības akcija “Ziema pilsētā” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” atklātais Ziemassvētku turnīrs grieķu – romiešu cīņā NOLIKUMS

 • XIII Rīgas atklātais turnīrs 100 lauciņu dambretē “Bolderājas kauss” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Gleznojumi uz zīda un stikla. Mūzika.” NOLIKUMS

 • Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā NOLIKUMS, PIELIKUMS