Nolikumi

 • Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu NOLIKUMS

 • Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss “LELLE LATVIJAI” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Patriotiski un stilīgi aksesuāri par godu Latvijai” NOLIKUMS

 • Konkurss “PLAKĀTS VALSTS SVĒTKOS” NOLIKUMS

 • Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Skaistas manas pērļu rotas” NOLIKUMS

 • Datorgrafikas izstāde – konkurss „Mana Latvija” NOLIKUMS

 • Rīgas atklātais bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Brīnumainā Rīga mozaīkā” NOLIKUMS

 • Bērnu ar speciālām vajadzībām vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Avīzes otrā elpa, mana pilsēta” NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas 4. klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!” NOLIKUMS

 • Rīgas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…” NOLIKUMS

 • Atklātās Rīgas skolēnu sacensības trases automodelismā NOLIKUMS

 • Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra kausa izcīņa basketbolā NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • BJC „Daugmale” atklātās sacensības šahā „Ģimeņu čempionāts šahā 2017” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas konkurss un labdarības akcija “Ziema pilsētā” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” atklātais Ziemassvētku turnīrs grieķu – romiešu cīņā NOLIKUMS

 • 13. starptautiskais atklātais Ziemassvētku elektronisko dekoru konkurss NOLIKUMS

 • XIII Rīgas atklātais turnīrs 100 lauciņu dambretē “Bolderājas kauss” NOLIKUMS

 • Rīgas bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Gleznojumi uz zīda un stikla. Mūzika.” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīšu darbnīca 12” NOLIKUMS

 • Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīša darbnīca 12” NOLIKUMS

 • Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā NOLIKUMS, PIELIKUMS

 • Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai NOLIKUMS